Deacons and Prayer
Psalm 25

Home

Expanding Your Prayer Vocabulary
Praying the Beatitudes
Living the Beatitudes
The Ascent of Psalm 119
Morning Prayer
Camino de Santiago
Praying to the Living God
Deacons
Praying for and with Others
Background
Handbook of Prayers
Your Own Prayer of Dedication

Psalm 25

I believe this is the psalm that inspired the song sung by Sissel (subject to further research):
 
Salmenes 25
1   Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel.
2   Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig!
3   Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak.
4   Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier!
5   Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.
6   Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet.
7   Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre!
8   Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.
9   Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.
10   Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd.
11   For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor.
12   Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.
13   Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet.
14   Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.
15   Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.
16   Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig.
17   Mitt hjertes angst har de* gjort stor; før mig ut av mine trengsler! / * d.e. mine fiender.
18   Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder!
19   Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat.
20   Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig.
21   La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig.
22   Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler!
Det Norsk Bibelselskap 1930
 

Psalm 25

1 To you, O LORD, I lift up my soul.

2 O my God, in you I trust; do not let me be put to shame; do not let my enemies exult over me.

3 Do not let those who wait for you be put to shame; let them be ashamed who are wantonly treacherous.

4 Make me to know your ways, O LORD; teach me your paths.

5 Lead me in your truth, and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all day long.

6 Be mindful of your mercy, O LORD, and of your steadfast love, for they have been from of old.

7 Do not remember the sins of my youth or my transgressions; according to your steadfast love remember me, for your goodness' sake, O LORD!

8 Good and upright is the LORD; therefore he instructs sinners in the way.

9 He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.

10 All the paths of the LORD are steadfast love and faithfulness, for those who keep his covenant and his decrees.

11 For your name's sake, O LORD, pardon my guilt, for it is great.

12 Who are they that fear the LORD? He will teach them the way that they should choose.

13 They will abide in prosperity, and their children shall possess the land.

14 The friendship of the LORD is for those who fear him, and he makes his covenant known to them.

15 My eyes are ever toward the LORD, for he will pluck my feet out of the net.

16 Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted.

17 Relieve the troubles of my heart, and bring me out of my distress.

18 Consider my affliction and my trouble, and forgive all my sins.

19 Consider how many are my foes, and with what violent hatred they hate me.

20 O guard my life, and deliver me; do not let me be put to shame, for I take refuge in you.

21 May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you.

22 Redeem Israel, O God, out of all its troubles.

The New Revised Standard Version

The phrase also appears in:

Salmenes 119
168   Jeg har holdt dine befalinger og dine vidnesbyrd; for alle mine veier er for ditt åsyn.

Jobs 21
13   De lever sine dager i lykke, og i et øieblikk farer de ned til dødsriket.
14   Og dog sa de til Gud: Vik fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne dine veier.
15   Hvad er den Allmektige, at vi skulde tjene ham, og hvad gagn skulde vi ha av å vende oss til ham med bønn?

Daniel 5
22   Men du Belsasar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt dette;
23   du har ophøiet dig mot himmelens herre, og du har latt hente karene som var tatt fra hans hus, og du og dine stormenn, dine hustruer og dine medhustruer har drukket vin av dem, og du har prist dine guder av sølv og gull, av kobber, jern, tre og sten, som ikke ser og ikke hører og ikke har forstand; men den Gud i hvis hånd din livsånde er, og som råder over alle dine veier, har du ikke æret.
24   Derfor blev nu denne hånd sendt fra ham, og denne skrift skrevet.

Salomos Ordsprog 3
6   Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

Salmenes 51
14   Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!
15   Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.
16   Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

Apenbaring 15
2   Og jeg så likesom et glasshav blandet med ild; og dem som hadde seiret over dyret og dets billede og dets navns tall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd;
3   og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge!
4   Hvem skulde ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbaret.

Salomos Ordsprog 4
25   La dine øine se bent frem og dine øielokk vende rett frem for dig!
26   Gjør din fots sti jevn, og la alle dine veier være rette!
27   Bøi ikke av til høire eller til venstre, vend din fot fra det onde!

Krønikebok 6
30   så vil du høre det fra himmelen, der hvor du bor, og du vil tilgi og gi hver mann efter alle hans gjerninger, fordi du kjenner hans hjerte - for du alene kjenner menneskenes hjerte -
31   så de må frykte dig og vandre på dine veier alle de dager de lever i det land du har gitt våre fedre.
32   Også om en fremmed, en som ikke er av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt store navns og din sterke hånds og din utrakte arms skyld - kommer og beder, vendt mot dette hus,

Salomos Ordsprog 21
1   Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.
2   Alle en manns veier er rette i hans egne øine, men Herren veier hjertene.
3   Å gjøre rett og skjel er mere verdt for Herren enn offer.

Last updated November 10, 2002